Meeting Academic Board 19-03-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Luns, 19 de marzo de 2018

HORA: 11:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Esteban Fernando Ordoñez Morales, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Rubén Nocelo López, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Aprobación, se procede, do Plan de Investigación revisado de Juan Luis Casierra Cavada.

6.- Comisión para a mobilidade da acción KA107+ con Exipto: nomeamento de representantes e procedemento de actuación.

7.- Asuntos de trámite

8.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 14 de marzo de 2018

O Secretario de la CAPD

Date: 
Monday, March 19, 2018 - 11:00